The Balance between regulation and the innovation principle


EPPA’s consultant Adam Sebesta argues in an op-ed for EurActiv.sk why the EU needs to strike a balance between regulation and the innovation principle. He also looks into agriculture of his home country, Slovakia, claiming that innovation is key to revitalize what historically used to be a prosperous sector.

Read the full article here

 

Agrosektor zachránia len inovácie: Výzvy pre Európu a Slovensko


Podpora výskumu a inovácií bude rozhodujúca pre budúcnosť poľnohospodárstva. Slovensko má vďaka inováciám príležitosť vzkriesiť svoje kedysi prosperujúce odvetvie.


Udržateľnosť

Súčasná poľnohospodárska produkcia je neudržateľná a spôsobuje štvrtinu globálnych emisií skleníkových plynov. Svetové štatistiky sú neúprosné: biodiverzita sa znížila o 60 percent, pôda degradovala o 33 percent, populácia komerčne predávaných rýb sa znížila o 61 percent. Tretina potravín sa premení na odpad počas prepravy alebo skladovania. Osemsto miliónov ľudí trpí hladom, dve miliardy ľudí majú nadváhu. Pri týchto negatívnych číslach treba navyše vziať do úvahy, že planéta bude mať v roku 2050 okolo 10 miliárd obyvateľov. Dôsledné naplnenie cieľov parížskej klimatickej dohody je pre zlepšenie situácie minimum. Európa má potenciál na poľnohospodársku produkciu, ktorá nasýti jej obyvateľov, ale zároveň bude šetrná k životnému prostrediu. Cesta vedie cez stimulovanie súkromnej sféry smerom k potrebným inováciám.


Podpora inovácií

Kľúčom k lepšej budúcnosti poľnohospodárstva sú inovácie. Výskum v Európe dosahuje vysokú úroveň, no jeho pretavenie do inovatívnych produktov je slabé. Problémom je príliš vysoká miera regulovania súkromnej sféry a lepšie ukotvenie inovačného princípu. Je dobré, že EÚ kladie dôraz na tzv. zásadu predbežnej opatrnosti. Tá predpokladá, že pokiaľ neexistuje vedecký konsenzus o bezpečnom použití vyvinutých produktov, tieto sa nemôžu uviesť na trh. Na druhej strane sa množia názory, že tento prístup je nevyvážený. Inovačný princíp by podporil investície do oblastí ako bezpečnosť potravín, ktoré sú vo verejnom záujme. Je zrejmé, že každá inovácia prináša určité riziká. EÚ má ale systém hodnotenia rizík, ktorý je považovaný za najbezpečnejší na svete. Rozumná miera podpory inovatívnych riešení je preto jednoznačne na mieste.


Nízka atraktivita agrosektora

Inovácie sa nedostavia bez zvýšeného záujmu o agrosektor. Dnes v ňom pôsobí len mimimum mladých ľudí, pričom väčšina farmárov v EÚ je staršia ako 55 rokov. Životný štýl farmárčenia jednoducho nie je pre väčšinu ľudí atraktívny. Náročná a prevažne manuálna práca, nepredvídateľnosť počasia, vplyvu škodcov a z toho plynúcej kvality úrody, ale aj nestálosť cien plodín je len malou ukážkou zložitostí tohto povolania. Inovácie môžu farmárčenie zjednodušiť: satelitné snímky a automatizované stroje presne určia, kde je potrebné použiť minimum hnojiva a prostriedkov na ochranu rastlín, škodcov a choroby odhalí jedna fotografia na farmárovom smartphone. Čoraz viac firiem bude ponúkať komplexné služby starostlivosti o ošetrenie úrody. Inými slovami, inovácie a digitalizácia sektora prospejú životnému štandardu farmárov a majú šancu prilákať novú generáciu.


Spoločná poľnohospodárska politika

To všetko bude možné iba vtedy, ak Európa nastaví rozumnú mieru regulácií v agrosektore so silným zameraním na inovácie. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) funguje už niekoľko desaťročí a je zjavné, že jej budúca podoba, o ktorej sa práve rokuje, musí zohľadniť potrebu udržateľnej produkcie. Zároveň je nevyhnutné viac podporiť farmárov, ktorí sa rozhodnú využiť najnovšie technológie. Tí by mali získať špeciálne stimuly určené pre inovácie, ktoré podporujú udržateľnú produkciu. Inovačný princíp by mal byť stredobodom záujmu vlád členských štátov.


Digitalizácia je veľkou šancou pre Slovensko

Agrosektor na Slovensku dosahuje žalostne nízku produktivitu. HDP na hektár je dvojnásobne nižší než v susednom Česku či Maďarsku a až sedemnásťnásobne nižší než v Holandsku, ktoré je lídrom práve vďaka inováciám. Ak chce Slovensko vybudovať úspešný agrosektor, musí v Bruseli lobovať za podporu stimulov na inovatívne postupy. A zaručiť, že podporu následne skutočne poskytne svojim farmárom.

Slovensko potrebuje najmä zvýšiť produkciu plodín s vysokou pridanou hodnotou ako sú napr. ovocie a zelenina. Moderné skleníky vedia do veľkej miery automatizovať celý proces a zvýšiť kvalitu farmárovho života. Rovnako máme veľký priestor na zvýšenie živočíšnej produkcie. Aj tu vedia napomôcť už takmer plne autonómne mliečne farmy, ktoré vďaka robotickým zariadeniam na dojenie zvyšujú spokojnosť zvierat a súčasne šetria farmárom čas.

Digitalizácia a inovácie sú obrovskou príležitosťou postaviť slovenské poľnohospodárstvo opäť na nohy. Zároveň umožnia udržateľnú produkciu a zvýšia zamestnanosť, čo je rovnako dobré pre prírodu aj ekonomiku.

Featured Posts
Categories
Archive